Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εικαστικός Διαγωνισμός για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση με τίτλο: «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» (σχολικό έτος 2018-2019)

20190109_isotita.pdf
20190410_isotita_fylon.pdf
deltio_typou_may2019.pdf
gender_ceremony_may2019.pdf
isotita_2019_inv.pdf
isotita_fylon_pinakas.pdf


Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής» Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής»

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης