Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Επιτροπή Ισότητας των Φυλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ)
Ταχυδομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Βύρωνος 7, 1463 , Λευκωσία
Τηλ.: 22 400 894 - 5
Φαξ: 22 400 875
Ηλ. Διεύθυνση: genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy
Webpage: http://www.eif.gov.cy


Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης