Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και στην<br>Επαγγελματική Εκπαίδευση

Επικοινωνία

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διεύθυνση: Κλήμεντος 9, 3ος όροφος, Γραφείο 312, 1061 Λευκωσία.

Τηλ : 22- 400894-5

Φαξ : 22- 400875

Web-page :
http://www.eif.gov.cy

E-mail :
genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy


eikona 1