Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
- 01/11/2022 Συμμετοχή της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στη κοινή Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ 2014-2020 και 2021-2027
- 14/05/2019 Τελετή βράβευσης Διαγωνισμού 2018-19 «Συμφιλίωση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής»
- 07/02/2019 Φόρουμ για τη Μητρότητα
- 07/12/2018 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την παρουσίαση της μελέτης Κυπριακή Νομοθεσία και Νομολογία
- 28/05/2018 Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού 2017-18 για την προώθηση της έμφυλης ισότητας της ΕΙΦ- ΠΙΚ με τίτλο «Όλα τα παιγνίδια είναι δικά μας, ανήκουν σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια»
- 09/05/2017 Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού 2016-17 για την προώθηση της έμφυλης ισότητας της ΕΙΦ με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2017, με τίτλο "Σπάζουμε τα στερεότυπα στην εργασία Ανδρών και Γυναικών"
- 07/04/2016 Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού 2015-16 με τίτλο "Ισότητα στην Επιλογή Επαγγέλματος για Άνδρες και Γυναίκες
- 27/03/2015 Τελετή Βράβευσης Διαγωνισμού 2014-15 Ζωγραφικής για την Ισότητα των Φύλων με τίτλο «Όλα τα επαγγέλματα είναι για όλες και για όλους»ΑρχείοΠροσβασιμότητα Όροι Χρήσης