Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε σημαντικές αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Κύπρου) για υποθέσεις που αφορούσαν τον Νόμο 205(Ι)/2002 για την ίση Μεταχέιριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και για τις οποίεσ η ΕΙΦ παραχώρησε Νομική Αρωγή στα θύματα με την οποία κάλυψε τα δικαστικά έξοδα των θυμάτων.
           
 1Αρ. Αίτησης: 296/10 Μεταξύ: Χριστίνα Κωμοδρόμου Αιτήτριας και ATLANTICA GOLDEN RESORTS LTD
1Αρ. Αίτησης: 662/11 Μεταξύ: KAJA GIECEWICZ - KOTWICA Αιτήτριας και THE MOORINGS SNACK BAR & RESTAURANT CO. LTD Καθ΄ ών η αίτηση
1Αρ. Υπόθεσης: 813/2012 Μεταξύ: ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ Αιτήτρια -και- 1. DEMSTAR AUTOMOTIVE LTD 2. ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ
1Αρ. Αίτησης: 46/16 Μεταξύ: Diana Doni Αιτήτριας και PROPALOT TRADING LTD, (αρ. εγγραφής ΗΕ281947)
1Αρ. Υπόθεσης: 34/2015 Μεταξύ: XXXXX ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αιτήτρια -και- 1. Σχολική Εφορία Δημοτικού Αγίας Βαρβάρας 2.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
1Υπόθεση Αρ. 1238/2012) ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΤΟΦΗΡΟΥ, Αιτητής - ΚΑΙ - ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
1 Βερεσιέ1.docΑρ. Αίτησης: 556/11 ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΒΕΡΕΣΙΕ και 1. ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΖΑΝΑΤΖΙΑΣ