Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Στον ιστοχώρο αυτό θα βρείτε σημαντικές αποφάσεις των Κυπριακών Δικαστηρίων, για υποθέσεις που αφορούσαν τον Νόμο 205(Ι)/2002 για την ίση Μεταχέιριση Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση.
           
 1Πολιτική Έφεση Αρ. 276/2014, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ v. Π. ΚΟΥΡΟΥΣΙΔΗ κ.α.,, 30/3/2022
1 Δ. v. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,.pdfΠοινική Έφεση Αρ. 87/2019, M. Δ. v. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, Ποινική Έφεση Αρ. 87/2019, 10/3/2021
1Αρ. Αίτησης: 296/10, Χριστίνα Κωμοδρόμου ν. ATLANTICA GOLDEN RESORTS LTD,
1Αρ. Αίτησης: 662/11, KAJA GIECEWICZ - KOTWICA Αιτήτριας και THE MOORINGS SNACK BAR & RESTAURANT CO. LTD Καθ΄ ών η αίτηση
1Αρ. Υπόθεσης: 813/2012, ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗΔΑΝΙΗΛ Αιτήτρια -και- 1. DEMSTAR AUTOMOTIVE LTD 2. ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΥ
1Αρ. Αίτησης: 46/16, Diana Doni Αιτήτριας και PROPALOT TRADING LTD, (αρ. εγγραφής ΗΕ281947)
1Αρ. Υπόθεσης: 34/2015, XXXXX ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αιτήτρια -και- 1. Σχολική Εφορία Δημοτικού Αγίας Βαρβάρας 2.Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
1Υπόθεση Αρ. 1238/2012) ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΤΟΦΗΡΟΥ, Αιτητής - ΚΑΙ - ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,
1 Βερεσιέ1.docΑρ. Αίτησης: 556/11 ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΒΕΡΕΣΙΕ και 1. ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΖΑΝΑΤΖΙΑΣ