Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Ιστορικό Τροποποιήσεων
205(I)/2002
191(I)/2004
40(I)/2006
176(I)/2007
39(I)/2009
150(I)/2014
86(Ι) του 2021

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το ενοποιημένο κείμενο του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002 (Ν. 205(I)/2002), στα ελληνικά και αγγλικά.



1205(Ι) του 2002.pdfΟ Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (205(I)/2002)
1The Equal Treatment Between Men and Women in Employment and Vocational Training Law, 2002 (αγγλική μετάφραση)