Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και στην<br>Επαγγελματική Εκπαίδευση

Μέλη


Η Επιτροπή απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη τα οποία διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια και μπορούν να επαναπροσδιορίζονται μετά τη λήξη της θητείας τους. Τα μέλη της Επιτροπής είναι:
  • Ο Πρόεδρος, άτομο εγνωσμένου κύρους και με αναγνωρισμένο έργο και προσφορά στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών, ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  • Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
  • Ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού.
  • Ένας εκπρόσωπος από κάθε εργοδοτική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.
  • Ένας εκπρόσωπος από κάθε εργατική οργάνωση που είναι μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

ΤΗΛ.

ΦΑΞ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1

ΛΟΥΪΖΑ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

22889100

22400875

chairgendercommittee@mlsi.gov.cy,
genderequalitycommitte@mlsi.gov.cy,
lzannetou@law.gov.cy

2

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ανώτερος Λειτουργός Εργασίας

22400832

22400809

dmichaelides@dl.mlsi.gov.cy

3

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΡΗ

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22805935

22518356

ekatsounari@papd.mof.gov.cy

4

ΙΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

22601543

22602763

inicolaidou@papd.mof.gov.cy

5

ΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΟΕΒ

22665102

22669459

lpanayiotou@oeb.org.cy

6

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΕΒΕ

22889800

22665685

aimilios@ccci.org.cy

7

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΚΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ

ΠΕΟ

22866400
99486147

22346828

marina@peo.org.cy

8

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΣΑΙΑ ΚΟΣΜΑ

ΣΕΚ

22849849
99817185

22849850

despina.isaia@sek.org.cy

9

ΙΩΣΗΦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΕΟΚ

22872194

22670494

anastasiou_i@deok.org.cy

Γραμματέας Επιτροπής
NANTIA ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ2240089422400875nandreopoulou@papd.mof.gov.cy


Επιστημονική Συνεργάτιδα
ΑΝΝΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ2240089522400875pilavaki@mail.comeikona 1