Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Είδη σεξουαλικής παρενόχλησης:

Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να εκδηλωθεί σε πολλές μορφές, οι οποίες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Λεκτική

 • Σχόλια για την εμφάνιση, το σώμα ή τα ρούχα σου
 • Αισχρά σχόλια
 • Ερωτήσεις ή σχόλια για τη σεξουαλική σου ζωή
 • Προτάσεις για σεξουαλικά χατίρια
 • Σεξουαλικές απαιτήσεις
 • Υποσχέσεις ή απειλές που αφορούν τους όρους και συνθήκες απασχόλησης σου ως αντάλλαγμα ή μη σεξουαλικών χατιριών

Μη Λεκτική
 • Πονηρό κοίταγμα ή επίμονο βλέμμα στο σώμα σου
 • Επίδειξη σεξουαλικού υλικού, όπως περιοδικά, αφίσες, φωτογραφίες κλπ.
 • Μηνύματα στο κινητό ή στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο

Σωματική
 • Φυσικό άγγιγμα, τσίμπημα, φίλημα, άγγιγμα σε απόκρυφα σημεία, χάδια
 • Απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης