Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Εδώ θα βρείτε παρουσιάσεις της Επιτροπής Ισότητας τωνΦύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση που παρρουσιάστηκαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορους εργασιακούς χώρους για θέματα ισότητας όπως η σεξουαλική παρενόχληση, πρόνοιες της νομοθεσίας για τη μητρότητα, γονική άδεια, ίση αμοιβή, συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής κ.ά.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ