Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση


Πού μπορώ να υποβάλω το παράπονό μου?

Μπορείς να υποβάλεις το παράπονό σου για διερεύνση στους ακόλουθους, από το Νόμο, αρμόδιους φορείς:

  • Στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόλησ και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, Οδός Κλήμεντος 9, 3ος όροφος, Λευκωσία, τηλ. 22 400 894/5, στο φαξ 22 400 875, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eif.gov.cy συμπληρώνοντας το έντυπο υποβολής παραπόνου ή απευθείας στο ηλ. ταχυδρομείο : genderequalitycommittee@mlsi.gov.cy
  • Στους/στις Επιθεωρητές/τριες του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οδός Κλήμεντος 9, 4ος όροφος, Λευκωσία, τηλ. 22 400 847 ή στο ηλ. ταχυδρομείο : director@dl.mlsi.gov.cy
  • Στην Αρχή Ισότητας της Επιτρόπου Διοικήσεως, Era House, Διαγόρου 2, 1097, τηλ. 22 405 500 ή στο ηλ. ταχυδρομείο: ombudsman@ombudsman.gov.cy

Οι φορείς αυτοί θα σου προσφέρουν καθοδήγηση και θα χειριστούν το παράπονό σου με εχεμύθεια και αντικειμενικότητα.

Αν χρειαστεί να προσωρήσεις δικαστικά, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, μπορεί να σου παράσχει δωρεάν ανεξάρτητη συνδρομή. Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία απειλεί την αυτοπεποίθησή σου και την αυτοεκτίμησή σου. Μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις την εργασία σου, μειώνει την αξιοπρέπειά σου και μπορεί να επιδράσει στην υγεία και ευτυχία σου.

Καμιά και κανένας δεν πρέπει να γίνεται θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Η νομοθεσία και οι θεσμοί υπάρχουν και μπορούν να σε προστατέψουν. Χρησιμοποίησέ τους για να διασφαλίσεις τα δικαιώματά σου.