Επιτροπή ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Οι φορείς αυτοί θα σου προσφέρουν καθοδήγηση και θα χειριστούν το παράπονό σου με εχεμύθεια και αντικειμενικότητα.

Αν χρειαστεί να προχωρήσεις δικαστικά, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, μπορεί να σου παράσχει δωρεάν ανεξάρτητη συνδρομή. Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία απειλεί την αυτοπεποίθησή σου και την αυτοεκτίμησή σου. Μπορεί να σε κάνει να σταματήσεις την εργασία σου, μειώνει την αξιοπρέπειά σου και μπορεί να επιδράσει στην υγεία και ευτυχία σου.

Καμιά και κανένας δεν πρέπει να γίνεται θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Η νομοθεσία και οι θεσμοί υπάρχουν και μπορούν να σε προστατέψουν. Χρησιμοποίησέ τους για να διασφαλίσεις τα δικαιώματά σου.